„Žena se rozhodne najít své novorozeně 13 let poté, co ho opustila na sedadle v letadle první třídy. Co se stalo potom?“ 😧 💔

„Obávajíc se, že nebude schopna pečovat o své novorozené dítě, žena ho odevzdá na obchodním letadle. O několik let později, kdy se pro ni situace výrazně zlepší, se rozhodne najít a přijmout své dítě.

„Žalující dámo? Rhondo, zdáš se mi jako blázen! Když její otec, David Harris, zjistil, že čeká dítě svého milovaného Petra, vykřikl na ni.

„Rhonda měla otce, který vedl velkou textilní firmu; byla tedy členkou bohaté rodiny v Dwindle. Její otec ji vychoval sám poté, co tragicky zemřela její matka, když jí bylo pouhých dva roky.

„Kromě toho, že své dceři poskytoval tu nejlepší výživu, oblečení a vzdělání, byl pan Harris také velmi kontrolující otec, který si nepřál, aby jeho dcera někdy s ním nesouhlasila.

„Příběh dne: Žena odevzdává novorozeně na obchodním letadle a rozhodne se ho najít po 13 letech.

„Rhonda se pokusila své těhotenství skrýt před otcem oblékáním se velkými, ale jak se břicho stávalo zřejmější, byla schopna to udělat. Rozhodla se informovat pana Harrise o svém těhotenství, ale on nebyl ovlivněn. ‚Rhondo, chystáte se zbavit toho dítěte. Chápete to?‘

„Rhonda, které bylo tehdy 16 let, odpověděla rozzuřeně: ‚Ne, tatínku.‘ ‚Nemám v úmyslu těhotenství ukončit. Nemohu dítě potratit, a je teď už pozdě.‘

„Pan Harris ji varoval: ‚Pak si budete muset vymyslet, jak chcete to dítě vyživit sami.‘ Nikdo z naší rodiny se nikdy neodvážil vzít si do manželství člena nižší sociální třídy. Takže prosím, okamžitě opusťte mou hádku, pokud chcete, aby si váš krevní manžel považoval.‘

„Po chvíli Rhonda odpověděla: ‚Dobře, tatínku,‘ oči jí zalily bolestí. ‚Možná by mě má matka povzbudila, kdyby tu byla. Ale to je v pořádku. Vychovám dítě sama a vyvrátím vaše prohlášení.‘

„Té noci Rhonda sbalila své věci a přerušila kontakt s otcem. Pan Harris jí řekl, ať se vrátí pouze tehdy, když buď ukončí těhotenství nebo dítě dá do sirotčince. Aniž by se zachvěl, zavřel za ní dveře.

„Příběh dne: Žena odevzdává novorozeně na obchodním letadle a rozhodne se ho najít po 13 letech.

„Rhonda si na Peterův dům najala Uber a nic neřekla. Když tam dorazila, vysvětlila mu, že opustila otcův dům, aby začala nový život s ním, protože odmítl přijmout jejich dítě. K jejímu překvapení, i když se Dwindle odmítl ujmout rodičovských povinností za dítě, „Podívej, zlatíčko,“ zamumlal. „Jsem připraven mít dítě, ale proč jste opustili otcův dům a proč? Když jsme se rozhodli vzít se a založit rodinu, mohl nám dát peníze. Rhonda, zbavte se toho dítěte, nebo na mě nezabudnete.

„Rhonda cítila vlnu šoku, když to slyšela. Ale Dwindle – to je naše dítě. Jak jste schopen‘

„Pojďme, Rhonda, jsi to, které dítě, které mi teď způsobuje úzkosti. No tak, přestaňte myslet na nás. Je to uzavřeno.

„Peter!“ Rhonda začala plakat. „Vaše radost při zjištění těhotenství byla ohromná! Co se stalo?

„Protože, zlatíčko, nejste v této chvíli nikdo. ‚Sbohem, nemohu vychovávat to dítě; otec tě vyhnal,‘ zahulil a zavřel dveře do tváře.

„Příběh dne: Žena odevzdává novorozené dítě na obchodním letadle a rozhodne se ho najít po 13 letech.

„Bylo to, jako by se jedna noc otočila o 180 stupňů Rhonděm světem! Byla zděšena, když se její těhotenství nedostalo ani jejího otce, ani jejího partnera! Ona, která ten večer plakala, když opustila Peterův dům a šla ulicemi, nevěděla, kam se její život posune.

„Když cítila náhlou silnou bolest v břiše, zahájila práce. Trpěla neustálou bolestí a prosila ostatní, aby ji pomohli. Naštěstí si ji všimla žena a s pomocí svého řidiče ji pomohla. Rhonda se dostala do jejího auta a rychle se vydala do nemocnice.

„Tu noc Rhonda porodila chlapce a když se probudila, byla tam Angela Bamford – ten, kdo jí pomohl.

„Děkuji vám moc za vaši pomoc,“ řekla Rhonda tiše. ‚Je můj syn v bezpečí, zajímám se?‘

‚Je v pořádku,‘ ujistila ji paní Bamford. ‚Jste nový v této oblasti? Viděl jsem, že jste jenom vázala své tašky.

„Rhonda začala plakat a nemohla přestat. Plakala a vyprávěla paní Bamfordovi, jak se dostala sem. Rhonda plakala, „Nežiji tady. Ale nejsem si jistá, že můžu dát mému dítěti šťastný život.

„Příběh dne: Žena odevzdává novorozené dítě na obchodním letadle a rozhodne se ho najít po 13 letech.

„Kromě toho, že byla Rhonda matka, která váhala, zdali má dítě vychovávat, byla paní Bamford hrozně mimo Rhondě, protože jí připomněla její vlastní dceru.

„Prosím, neříkejte to,“ uklidnila ji paní Bamford. ‚Měla jsem dceru ve vašem věku jednou. Když jsme zjistili, že čeká dítě, byli jsme rozhněvaní a vy

Like this post? Please share to your friends:

Videos: