😱«Det är hemskt! När en flygvärdinna upptäcker en bebis ensam på flygplanet blir hon chockad.»😡

På ett flyg nyligen hittades en bebis av honom själv. Passagerarna var rädda och bekymrade över att lägga märke till den kryptiska lappen som sa: „Snälla ta hand om honom.“ Jesse, en flygvärdinna, säger att hon sökte efter barnets föräldrar men kunde inte hitta någon som såg ut att vara barnets vårdnadshavare. Bebisens namn fanns inte ens på flygmanifestet, så det fanns oro för hur spädbarnet kom ombord. Polisen inledde en undersökning efter att flygbolaget omedelbart underrättat flygplatsen om händelsen. De sökte igenom flygplatsens CCTV-video i ett försök att lokalisera barnets föräldrar, men de misslyckades.


Bebisen fick feber och behövde läkarvård direkt, som planets medicinska personal upptäckte. Så snart planet landade transporterades barnet till närmaste sjukhus för vård. Läkarna utförde sedan en serie tester för att fastställa barnets identitet och nuvarande hälsa. De hade svårt att hitta den unge eftersom han inte fanns på resemanifestet. Polisen läste lappen och följde den till ett avlägset hus, där de förhörde ett äldre par om spädbarnet. Resultatet av parets DNA-test avgjorde deras förhållande till barnet. Efter en utdragen förfrågan erkände föräldrarna till slut att deras dotter, barnets mamma, hade skickat honom till dem eftersom hon inte kunde ta hand om honom. Paret lämnades att ansvara för föräldraskapet till barnet eftersom det var osäkert vem hans mamma var. Händelsen visade hur viktigt det är att hålla ett öga på barn och rapportera misstänkt beteende direkt.
De snabba åtgärderna från polisen, medicinsk personal och flygbolagsarbetare räddade barnets liv och avslöjade den unge pojkens identitet. Utredningen pågår dock fortfarande och många frågor kvarstår kring denna märkliga händelse.

Dela din åsikt om denna situation!

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: