„Všichni se ode mě Odvracejí: 😳 Muž, Který Se Narodil Bez Čelisti, Nakonec Našel Pravou Lásku!“ ❤

Joseph Williams, svářeč podle povolání, se narodil bez dolní čelisti a s dalšími senzorickými deficity kvůli vzácné vrozené poruše nazvané orofaciální syndrom. Lidé často reagují negativně kvůli jeho neobvyklému vzhledu, který může vyvolávat od strachu až po úzkost.

Přestože se Joseph setkává s překážkami v každodenním životě a komunikaci, má pevnou vůli naplnit svůj cíl stát se DJem. Ale především chce být respektován a zacházeno s ním slušně, nikoli jako s podivínem.

Josephův pohled na lásku se změnil poté, co potkal Vaniu, která ho bezpodmínečně přijala navzdory jeho nemoci. Jejich vztah okamžitě nabral na obrátkách a byli oddáni do méně než jednoho roku.

Vaniu Josephovi neustále poskytuje podporu a péči tím, že mu učí znakový jazyk a pomáhá mu s jeho speciálními potřebami v jídle a komunikačními styly. Kvůli Josephově nemoci je jejich manželství předmětem neoprávněné kritiky a obvinění, což některé lidi vedlo k pochybám o platnosti jejich svazku. Přesto se navzdory těmto obtížím Vaniuina oddanost Josephově blahu a jejich společné závazky k sobě prosazují.

Jejich neplánovaný a nekomplikovaný svatební den představuje pravou povahu jejich lásky a sílu jejich vztahu, navzdory společenským předsudkům.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: