«Díky vedení a povzbuzení své matky dosáhl celonárodní slávy navzdory svému vzhledu!» 😲

James McLeod měl jako dítě obtíže kvůli mateřskému znaménku na tváři, které ho zpočátku způsobovalo, že se cítil nesvůj.

Díky neochvějné podpoře své matky byl však vychován k víře, že jeho hodnota není určena jeho vzhledem. James přijal svůj status „výjimečnosti“ a začal si užívat veřejného života, rychle se stal známým po celé zemi.

Inspirován svými osobními zkušenostmi napsal James dva příběhy o dětech, které jsou stejně jako on jedinečné. V současnosti tráví čas návštěvami sirotčinců a škol, aby podpořil děti, které procházejí podobnými obtížemi. James doufá, že svými návštěvami inspiruje mladé mysli a poskytne jim stejné povzbuzení, jaké mu kdysi dávala jeho matka.

James je globální celebritou s více než 100 000 obdivovateli a jeho poselství o přijetí sebe sama je cítit po celém světě. Jeho jedinečného vzhledu si všimly také významné firmy a reklamní agentury. Jeho poselství je stále velmi jasné: „Přijměte sami sebe bez omezení.“ Vaše síla spočívá ve vaší originalitě.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: