„Význam pozice vašich nohou při sezení vypovídá o vaší osobnosti. Která varianta je ta vaše?“ 🤔

Držení těla při sezení odhaluje mnoho o povaze člověka, včetně jeho cílů a tajemství. Odborníci tvrdí, že poloha nohou při sezení může prozradit mnoho. Pokud chcete zjistit více o něčí osobnosti, všimněte si, jak sedí, když se s nimi setkáte.

Když někdo sedí v „A“ pozici, znamená to, že by rád odložil své problémy. Místo toho, aby se svým problémům postavil, raději je přehlíží nebo viní jiné. Tento sklon může vést k promarněným šancím a ztracenému času. Na druhou stranu jsou tito lidé obvykle milí, kreativní a nevinní. I když občas mluví bez rozmyšlení, mají určitý šarm, který přitahuje ostatní.

Při zkoumání něčího sedacího postoje je také velmi poučná pozice „B“. Tato pozice je charakterizována tím, že člověk sedí s jednou nohou přehozenou přes druhou. Lidé, kteří tuto polohu zaujímají, mají obvykle velmi soukromý život a nic o sobě nesdělují. Mohou být v sociálních situacích zdrženliví a mít tajemství, která by rádi udrželi v tajnosti. I přesto mohou být inteligentní a vnímaví, což je činí zajímavými k poznání.

Lidé popsaní v předchozí kapitole mají tendenci snít a mít živou představivost. Jsou všeobecně uznáváni za své inovativní nápady v práci a nesnáší nudu, což je motivuje cestovat, hledat nové zážitky a navazovat smysluplné vztahy, kdekoliv se ocitnou. Mají sebevědomí začít znovu a zlepšit svou situaci, když nejsou spokojeni. Cení si svého času a úsilí a nebudou je plýtvat na vyčerpané kariéry nebo nešťastné vztahy.

Lidé v pohodlné pozici „C“ dávají přednost svému komfortu před vším ostatním. Mohou se stát posedlými honbou za dokonalostí ve svých věcech nebo zážitcích. Věnují větší pozornost pevným aktivům jako nábytek, stejně jako osobním věcem jako oblečení, boty a parfémy. Jejich nepořádek často převáží jejich pečlivost, takže mohou potřebovat pomoc udržet se zaměřeni v rušných nebo chaotických prostředích. Když nevěnují pozornost tomu, co se říká, může to působit jako přehlížení nebo dokonce arogance, což ostatní může urážet jejich nedostatek pozornosti.

Nakonec mají role snílka a pohodlí hledajícího své jedinečné výhody a nevýhody. Jeden rád riskuje a přichází s inovativními nápady, zatímco druhý se více stará o bezpečí a komfort. Tím, že si jsou vědomi svých předsudků a snaží se omezit jejich vliv, mohou oba přispět k úspěšnému a naplňujícímu pracovnímu prostředí.

Způsob, jakým někdo sedí, může hodně vypovědět o jeho osobnosti. Lidé, kteří nesnáší zpoždění a raději sedí vzpřímeně, jsou často lstiví a slabí. Jsou opatrní v projevu svých emocí, protože si cení svého duševního klidu. Je nevhodné dělat osobní věci, jako je polibek, na veřejnosti. Naopak ti, kteří sedí s nohama pevně na zemi, jsou spíše otevření a výrazní ve svých pocitech. I když jsou občas hrubí, nebojí se vyjádřit své emoce.

Lidé, kteří si kříží nohy nebo si strkají ruce pod sedadlo, mohou mít obtíže při interakci s ostatními a vidí socializaci jako soutěž, ve které musí být na pozoru před svými soupeři. Jejich domovy slouží jako bezpečná místa, kde mohou odpočívat a snížit svou ostražitost. Mohou však mít potíže přijímat kritiku, protože ji vnímají osobně.

Pozice „E“ je typicky obsazena vytrvalými a trpělivými lidmi. Jsou ochotni se snažit vypadat co nejlépe a váží si svého vzhledu. Věří, že věci se rychle vyřeší, takže nespěchají ani sami sebe, ani ostatní. To však může být důsledkem jejich nejistot a nedostatku sebevědomí. Berou kritiku osobně a cítí se nuceni se bránit, což jim ztěžuje zvládání.

Sedení může odhalit hodně o něčí osobnosti, včetně míry emoční výraznosti, sebevědomí a zranitelnosti.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: