„Marie Osmond blahopřála svému synovi k dosažení 27 let. 😲 Co za úchvatného muže s jedinečným vzhledem!“ 😍

Brandon, obdarovaný a milující matka jednoho chlapce, letos o víkendu oslavil 27. narozeniny. V dojemném příspěvku na sociálních médiích vyjádřila svou lásku a obdiv k muži, jakým se stal.

Marie zdůraznila hodnoty soucitu a pilnosti, které vštěpovala svým dětem.

Mezi její další přesvědčení patří nedělat pro své děti dědictví, povzbuzovat úspěch, který si děti vybudují samy, a zdůrazňovat důležitost tvrdé práce jako druhu vzdělání.

Marie, jejíž syn Michael spáchal sebevraždu, nachází útěchu ve své víře a touží po jeho návratu.

 

Její styl výchovy odhaluje hluboké závazky vůči rodině, hodnotám a osobnímu rozvoji.

 

Nebojte se sdílet svůj názor v komentáři!

  

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: