💔“Jak vypadá tento chlapec po 12 letech, když ve věku 13 let stal se otcem?“ 😧

Neuvěřitelné oznámení, že 15letá dívka a 13letý chlapec se stali rodiči v mimořádně mladém věku, otřáslo celým světem. Později vám poskytneme aktualizaci o jejich životní dráze.

Když byla Chantelle ještě malým dítětem a začala si všimovat fyzických změn, děti nebyly pohodlné říkat svým rodičům pravdu. Matka těhotné dívky si všimla změny vzhledu své dcery a uvědomila si, že se stalo velké věci, které se již nikdy nezmění. Zpráva potěšila Alfieho, ale stále měl nejasnou budoucnost před sebou. Rodiče očekávajícího otce byli v úplném rozkladu. Dokonce ještě před narozením dítěte národní televize sledovala cestu mladého páru.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: