„Bezdomovec byl laskavě obsloužen servírkou, a dívka neměla tušení, jaký překvapení pro ni čeká!“ 😲

Jako servírka v místní kavárně byla Marina zvyklá obsluhovat širokou škálu zákazníků, včetně unavených turistů a rodin s neklidnými dětmi. Jedinečná osoba vešla v jasné nedělní odpoledne. Jeho oblečení bylo staré a vzhled neupravený, což ho odlišovalo od běžného davu.

Na rozdíl od ostatních číšníků, kteří působili zdrženlivě, se Marina k němu přiblížila zdvořile a přijala jeho objednávku navzdory jeho vzhledu. Přesto manažer nesouhlasil s jejím pěkným činem a hrozil, že jí odečte peníze z platu, pokud muž nebude schopen zaplatit.

Muž překvapil Marinu tím, že nejen zaplatil svůj účet, ale také zanechal 5 000 dolarů spropitného! Otočení v ději? Muž, který vypadalo, že potřebuje pomoc, byl ve skutečnosti blízkým přítelem majitele kavárny, který prováděl skryté hodnocení oddanosti personálu ke každému zákazníkovi.

Majitel byl ohromen skutečnou soucítění Marininy, která rovněž odhalila nedostatek rozlišovacího schopností manažera. Manažer byl následně propuštěn a Marina – která byla vždy neuvěřitelně milá – byla povýšena na dohlížitelku zaměstnanců kavárny, aby se ujistila, že každý, kdo vstoupí, se cítí jako doma.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: