„Dojemný okamžik, kdy je malý chlapec ignorován námořní stráží: 😮Poté byli lidé ohromeni tím, co se stalo dál.“ 😥 (Video)

Nedávno získal obrovskou popularitu dojemný a inspirativní film z roku 1997. V dobře známém reklamním spotu se malý chlapec ptá námořní stráže na Santa Clause. Dítě se na strážce podívá s nadějí v očích, ale strážce se mu zpočátku nezdá, že by si ho všiml; jeho pohled nikdy nezůstává na chlapci.

Nezlomený, malý pokračuje v tom, že strážci ukáže svůj vánoční seznam přání, doufaje, že se mu to splní. Strážce vystřelí levou rukou a náhle vezme chlapcův seznam.

Tato dojemná reklama se úspěšně zaměřuje na zvýšení povědomí o programu Toys for Tots Marine Corps Reserve, což je velmi důležitý cíl. Každý rok v říjnu, listopadu a prosinci organizace přijímá nové, nepoužité hračky. Poté jsou tyto předměty darovány dětem, které mají méně štěstí, poskytují jim poselství naděje a pomáhají jim vyvíjet se do zodpovědných, respektovaných a vlasteneckých dospělých.

I po opakovaném sledování jsou diváci stále dojati tímto krátkým 30sekundovým filmem. Vyniká mezi ostatními vánočními reklamami tím, že předkládá silný argument ve prospěch laskavosti a soucitu.

Je zřejmé, že film vyvolává silné emoce u diváků, a jeho široká přitažlivost zdůrazňuje, jak je důležité, aby organizace jako Toys for Tots poskytovaly vánoční radost znevýhodněným dětem. Řekněte svým přátelům a rodině, aby si tento okouzlující film také prohlédli, prosím!

Podívejme se na video společně!

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: