„😧«Je to divné, ale opuštěné dítě známého herce udělalo jeho pozdní rodiče šťastné a hrdé!»👏“

To zanechalo jejich syna bez rodičů. Po Christopherově smrti se Dana, která je známá svým herectvím a zpěvem, statečně vypořádávala s rakovinou.

Navzdory své nemoci Dana nadále podporovala charitu svého manžela, která zlepšovala životy lidí s poraněním míchy.

Zemřela ve věku 44 let, zanechávajíc silný a milující odkaz. Na počest svých rodičů se William, který nyní sleduje kariéru ve sportovním žurnalistice, zasazuje o výzkum paralýzy.

V náručí vášnivého dopisu povzbuzuje své mladší já, aby nacházelo sílu a sebevědomí v setrvání v pravdě sama sebe.

William měl milé vzpomínky na svého otce, když spolu slavili Den otců.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: