Sam Elliott a Katharine Ross jsou již asi 40 let ženatí a takto vypadají teď…

Příběh lásky Sama Elliotta a Katharine Rossové začal na slavném filmovém setu „Butch Cassidy a Sundance Kid“ v roce 1969. Jejich první setkání však proběhlo bez rozhovoru a šli každý svou cestou, aniž by si uvědomili významnou roli, kterou by hráli ve vzájemných životech. Bylo to až tehdy, když osud zasáhl a přivedl je spolu na jiný filmový set, kdy konečně našli hlubokou a trvalou pouto, které by formovalo jejich budoucnost. Jejich profesionální spolupráce brzy kvetla do hluboké a trvalé lásky, která překročila hranice jejich rolí na plátně. Přestože měli odlišné pozadí a předchozí zkušenosti, Elliott a Rossová našli útěchu a společnost ve vzájemné přítomnosti. V roce 1984 učinili rozhodující krok výměnou slibů, sjednotili své životy v manželství.

Pro Elliotta to znamenalo začátek nové kapitoly, zatímco Ross se znovu vydala na cestu lásky a závazku. Společně se vydali do dobrodružství rodičovství a přivítali na svět svou dceru Cleo Rose. Jak se vyrovnávali s výkyvy života, jejich vztah stál jako maják síly a odolnosti. Při oslavě jejich 37. výročí svatby v roce 2022 se Elliott a Ross zamysleli nad cestou, kterou společně podnikli. Připisovali dlouhověkost svého svazku neochvějné lásce a vzájemnému respektu, který sdíleli, a také své schopnosti čelit výzvám jako sjednocená fronta. Jejich trvalý příběh lásky slouží jako připomínka transformační síly lásky a hlubokého dopadu, který může mít na život člověka. V Hollywoodu se také Denzel Washington se svou manželkou vytvořil trvalé dědictví jako formidabilní pár.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: