„Čelili Velkému Rasovému Odpovědi“: Přestože Tyne Daly a Georg Stanford Brown se podařilo založit rodinu!

Tyne Daly a Georg Stanford Brown, uznávané osobnosti Hollywoodu, sdílely téměř tři desetiletí manželství, když v roce 1966 vyměnili své sliby a vzdorovali společenským normám. Pár, známý svými významnými příspěvky k herectví, režii a produkci, nejen vzbudil pozornost v zábavním průmyslu, ale také se postavil proti rasovým předsudkům.

Brown, kubánsko-černošského původu, se vydal na hereckou dráhu v 60. letech, když si zanechal své stopy v ikonických seriálech jako „The Comedians“ a „Rookies“, spolu s pozoruhodnými pracemi jako „Roots“, „Bullitt“ a „Stir Crazy“. Jeho talenty se rozšířily i do režie, což mu vyneslo několik nominací na cenu Emmy. Daly, uznávaná pro své herecké a spisovatelské schopnosti, zejména za „Spider-Man: Homecoming“, stejně jako za své role v „Judging Amy“ a „Cagney & Lacey“, významně přispěla do světa zábavy.

Manželství páru, vytvořené mezi zákony o mezirasových manželstvích v roce 1966, vyzvalo rasové normy, a vytrvali i poté, co tyto zákony byly v roce 1967 Nejvyšším soudem zrušeny v případě Loving v. Virginia. Prokázali triumf lásky nad protivenstvím. V významné epizodě seriálu „The Rookies“ v roce 1977 sdíleli Brown a Daly první na obrazovce zobrazený interrasiální polibek, navzdory námitkám síťových cenzorů. Jejich spojení bylo důkazem jejich hluboké lásky, která překonávala politiku a politiku.

Dalyová ve svém rozhovoru z roku 2022 vyjádřila, že ona a Brown měli „scheuklapy“ ohledně námitek proti mezi-rasovým manželstvím, když se vdali ve věku 19 a 21 let. Jejich svazek byl založen na lásce a vášni, nikoli na politických prohlášeních. Kritizovala společenskou propagaci rasismu a tvrdila, že se vdávat za někoho jiného rasově by nikdy nemělo být považováno za přestupek. Pár, obdařený třemi dcerami – Alisabeth, Kathryne Dora a Alexandra – pečoval o svou rodinu uprostřed výzev Hollywoodu.

Každá dcera zdědila jedinečné talenty a šla různými cestami. Alisabeth se věnovala keramice a skleněnému umění, Kathryne Dora si vybrousila svou hereckou specializaci, zatímco Alexandra, narozená v roce 1985, projevovala kreativitu ve výrobě dobrot. Sociální média často ukazují Dalův hrdost na své dcery a slaví jejich úspěchy. Navzdory rozchodu páru zůstávají jak Brown, tak Daly aktivně zapojeni do života svých dětí a podporují blízké vztahy. Uživatelé internetu, když se dozvěděli o příběhu rodiny, chválili bývalý pár a jejich úspěšné dcery. Uživatelé Facebooku chválili jejich krásu a úspěch a zdůraznili trvalý vliv lásky, odolnosti a talentu v rodině Daly-Brown.

     

 

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: