„Druhá strana baletu!: 😲💔 To je to, co se skrývá za uměním baletu a co veřejnosti neukazují!“

Není pro slabé srdce! Překvapivé fotografie, po kterých uvidíte, co musí baletní tanečníci podstoupit!

Nelze popřít, že pravidelná sportovní aktivita hraje obrovskou a klíčovou roli pro celkový stav duše a těla všech, a přispívá také těm, kdo se věnují tanci. Správná strava a léčba mají také velký význam.

Přesto existuje ještě něco dalšího. Je třeba si uvědomit, že k získání dovedností a stání se skutečným profesionálem je nutné podstoupit některé ‚oběti‘. Nikdo na Zemi nedosáhne úspěchu, aniž by byl zraněn, zraněn a zlomen.“

 

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: